Vid årets årsmöte 2021 togs det beslut om att ställa in årets sommarmöte i Ronneby Brunn pga rådande omständigheter angående Covid-19 och osäkerheten kring vaccinationsläget som råder.

 

 

——————————————————————————————————————–